Mieczysław Pajewski
Założyciel Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego (PTKr)
Redaktor naczelny Problemów Genezy

Nylon, którego nazwa pochodzi od nazw dwu miast, New York i London, jest substancją sztuczną wytworzoną po raz pierwszy w 1935 roku. Okazało się jednak, że niektóre bakterie są w stanie rozkładać nylon i żywić się powstałymi w ten sposób produktami. Istotne w tym procesie są enzymy biologiczne, nylonazy, które rozkładają nylon.

Ewolucjoniści natychmiast uznali to za dowód „ewolucji w działaniu”, uważając, że geny, dzięki którym produkowane są nylonazy, musiały powstać po 1935 roku. Przedstawili nawet kilka hipotez, jak te geny mogły powstać.

Autorzy artykułu wskazują jednak, że w biosferze istnieje wiele różnych nylonaz i że odkryto wiele bakterii zdolnych do żywienia się nylonem żyjących w bardzo odmiennych środowiskach, dalekich od syntetycznego nylonu. Pokazali też, że istnieje ponad 1800 organizmów, które wytwarzają enzymy bardzo podobne do nylonaz, homologi nylonaz. Ponadto niektóre proteazy i niektóre lipazy wykazują zdolność do rozkładania nylonu. Licząc łącznie, w przyrodzie istnieje ponad dziesięć tysięcy gatunków organizmów zdolnych do żywienia się nylonem. Występowanie nylonaz i ich homologów u tak wielu organizmów wskazuje, że istniały one przed 1935 rokiem. Autorzy skrytykowali też proponowane ewolucjonistyczne hipotezy niedawnego powstania genów nylonaz jako spekulatywne, niepoparte empirycznie, a mimo to bezkrytycznie akceptowane. W świetle wcześniej wymienionych faktów hipotez tych nie da się już dłużej utrzymywać.

Na podstawie: S.T. Cordova, J.C. Sanford, „Nylonase Genes and Proteins –– Distribution, Conservation, and Possible Origins”, http://vixra.org/pdf/1708.0370v1.pdf.