Oglądaj na: https://www.youtube.com/watch?v=e2OdCPN48lk, www.idzpodprad.tv, www.twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  PO CO KOŚCIÓŁ - Warsztaty Biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim