Przeczytasz tekst w ok. 2 min.

Ewangeliczni chrześcijanie w Polsce od pierwszych dni zaangażowali się w aktywną pomoc bratniemu narodowi ukraińskiemu zdradziecko napadniętemu przez Rosję. Wielu chrześcijan już na granicy obejmowało opieką ukraińskie kobiety i dzieci. W kościołach protestanckich powstały ośrodki noclegowe oraz punkty pomocy. Wielu pastorów kieruje zbiórką darów i przekazywaniem ich Ukrainie. Codziennie swoją modlitwą obejmujemy cierpiących i walczących Ukraińców i prosimy Boga całkowite zwycięstwo dla Ukrainy, która samotnie broni całego Wolnego Świata. Dzisiaj uruchamiamy kolejną inicjatywę ewangelicznych chrześcijan. Pod listem do Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podpisali się już pastorzy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie (Paweł Chojecki, Radosław Kopeć, Paweł Machała, Michał Fałek) i pastor Ireneusz Dawidowicz ze Zboru „Drogi Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz wielu chrześcijan. Zachęć swój kościół do włączenia się w akcję!

Lublin, 25.03.2022

Szanowny Panie Prezydencie wspaniałego i bohaterskiego Narodu Ukraińskiego!

My, ewangeliczni chrześcijanie, z wielkim podziwem, modlitwą i realnym wsparciem wielu naszych kościołów patrzymy na heroiczną walkę Narodu Ukraińskiego z rosyjskim barbarzyństwem. Podziwiamy Wasze oddanie dla Ojczyzny, jedność w obliczu agresji Rosji oraz troskę o Wasze kobiety, dzieci i starców. Zapewniamy, że szczególnie ukraińskim sierotom, wdowom i innym potrzebującym będziemy dalej nieść potrzebną pomoc aż do całkowitego zwycięstwa nad zbrodniczą Rosją Putina. Będziemy prosić Boga o pokój dla Ukrainy, ale nie pokój przez kapitulację i przyjęcie rosyjskiej dominacji, ale przez zwycięstwo nad Imperium Zła!

Chcemy też wyrazić szczególną wdzięczność Panu Prezydentowi, że osobistym przykładem, ryzykując życie, natchnął Pan swój Naród do niezwykłych czynów, które sławią Ukrainę na całym świecie. Te czyny dają też wszystkim ludziom uciskanym przez komunistów i tyranów nadzieję, że nawet w sytuacji niemalże beznadziejnej możemy z pomocą Boga zwyciężać Zło. Na ręce Pana Prezydenta składamy też wyrazy najwyższego uznania dla bojowego kunsztu, męstwa i moralnej postawy na polu walki dla każdego ukraińskiego żołnierza!

Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu niezwykłemu świadectwu chrześcijanie na całym świecie porzucą naiwne myślenie o biernym ustępowaniu wobec Zła i zmobilizują się do jasnego i bezkompromisowego opowiadania się za Prawdą, Dobrem i Życiem.

Pastor Paweł Chojecki
Pastor Radosław Kopeć 
Pastor Paweł Machała 
Pastor Michał Fałek
Kościół Nowego Przymierza w Lublinie

PODPISZ LIST (UWAGA – POTWIERDŹ PODPIS NA TWOJEJ SKRZYNCE MAILOWEJ!)