Kowalski & Chojecki komentują NA ŻYWO.
Nadajemy na:


www.idzpodprad.tv

https://twitter.com/PawelChojecki/

Zobacz też:  DLACZEGO CIERPISZ? Nauczanie Pastora Pawła Chojeckiego 26.02.2017.