Kowalski & Chojecki komentują NA ŻYWO.
Nadajemy na:


www.idzpodprad.tv

https://twitter.com/PawelChojecki/

Zobacz też:  Nauczanie pastora Pawła Chojeckiego 19.03.2017 Kiedy będziesz mieć pieniądze?