Kowalski & Chojecki komentują NA ŻYWO.
Nadajemy na:


www.idzpodprad.tv

https://twitter.com/PawelChojecki/

Zobacz też:  DLACZEGO JEZUS? Leszek: Przestałem się bać. - g. 13:00