Kreacjonistyczny Przegląd Prasy
(tekst z newslettera PTKr, maj 2018)

Mieczysław Pajewski
Założyciel Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego (PTKr)
Redaktor naczelny Problemów Genezy

Przez półtora wieku ewolucjoniści szukali i wskazywali na podobieństwa między ludźmi a wielkimi małpami. Powód był oczywisty i nie trzeba go przytaczać. Autor omawianego artykułu skoncentrował się jednak na różnicach między małpami a ludźmi.

Nadal wierzy on w ewolucyjne pochodzenie człowieka, ale zwraca uwagę na użycie ognia oraz nowe sposoby przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie, uczenia się i nauczania, co pozwoliło człowiekowi stopniowo sprawować większą kontrolę nad środowiskiem, w którym przebywał.

Fuentes dokonał tym samym rewelacyjnego odkrycia: najbardziej
wyróżniającą cechą ludzkości jest zdolność do znacznej zmiany ekosystemów.

Dla nas, kreacjonistów, nie jest to jednak żadne odkrycie. Od zawsze czytaliśmy w Biblii o Bożym nakazie skierowanym dla naszych prarodziców: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym”
(Rodz. 1:28).

A ewolucjonistów informujemy, że w Piśmie Świętym znajduje się sporo prawd, których odkrycie jeszcze ich czeka.

Mieczysław Pajewski

Źródła:
1) Agustin Fuentes, „How Humans and Apes Are Different, and Why It Matters”, Journal of
Anthropological Research 2018, vol. 74, no. 2, s. 151; DOI: 10.1086/697150
2) “How humans and apes are different, and why it matters”, ScienceDaily, Date: May 24,
2018, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180524141534.htm