Jednym z argumentów ewolucjonistów przeciwko biblijnym twierdzeniom o historii ludzkości było wskazywanie na rzekomo zbyt dużą różnorodność genetyczną wśród ludzi, by mogła powstać u potomstwa jednej początkowo stworzonej pary (uwzględniając stały dodatek wariantów genetycznych w rezultacie mutacji). Ewolucjoniści przekonywali, że współcześni ludzie wyewoluowali od populacji człekokształtnych istot, która liczyła przynajmniej kilka tysięcy osobników przez cały czas transformacji w coraz bardziej ludzką populację.

Niedawno ukazał się artykuł przedstawiający wyniki symulacji komputerowych, które pokazują, że na podstawie danych naukowych nie można wykluczyć pochodzenia ludzkości od tylko jednej pary.

Autorzy symulacji – szwedzki matematyk Ola Hössjer i amerykańska biolog Ann Gauger – chcieli, by opracowany przez nich model był możliwie prosty i nie zawierał założeń, które mogłyby być kwestionowane jako korzystne dla hipotezy o możliwości pochodzenia od jednej pary ludzi. Wyniki uzyskane w tak surowej symulacji zupełnie nie odzwierciedlają biblijnych ram czasowych. Mimo to pokazują, że naukowo nie można wykluczyć pochodzenia od jednej pary. W najgorszym wypadku – gdy przeprowadzili symulację przy dodatkowym założeniu, że dwoje pierwszych ludzi miało identyczne geny (oprócz genów zlokalizowanych w chromosomach płciowych) – uzyskanie obecnej liczby wariantów (czy alleli) genów mogłoby zająć 2 miliony lat.

Jednak zmiana tego założenia – rozpoczęcie symulacji od pary ludzi o maksymalnej liczbie różnych genów (po dwa warianty każdego genu na osobę, czyli 4 warianty w sumie u obojga rodziców) – zmniejsza wynik symulacji, wskazując na istnienie pierwszej pary ok. 500 tys. lat temu.

Autorzy nie twierdzą jednak, że wyznaczyli tym sposobem przybliżoną datę powstania rodzaju ludzkiego. Podkreślają, że ich celem było tylko wykazanie, że scenariusz pochodzenia całej ludzkości od dwojga pierwszych ludzi nie może być naukowo wykluczony. Jak zaznaczają, uwzględnienie w symulacji bardziej szczegółowych założeń (bardziej realistycznych) może znacznie zmienić uzyskany wynik, zmniejszając go do przynajmniej 100 tys. lat temu lub jeszcze mniej odległej przeszłości.

Źródła:

1. Ola Hössjer, Ann Gauger, “A Single-Couple Human Origin is Possible”, Bio-Complexity 2019, vol. 2019, no 1, s. 1-20, https://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2019.1

2. Ann Gauger, “New Bio-Complexity Paper: We Could Have Come from Two”, Evolution News and Science Today, October 21 2019, https://evolutionnews.org/2019/10/new-bio-complexity-paper-we-could-have-come-from-two/