Nauczanie pastora Pawła Chojeckiego:

Oglądaj również na www.idzpodprad.tv, twitter.com/PawelChojecki