W ostatnich dniach opublikowano sensacyjny list papieża Benedykta XVI do rabina Arie Foglera, w którym papież zapowiada przyszłe nawrócenie dwunastu pokoleń Izraela do Jezusa Chrystusa oraz Jego powrót u kresu czasów. Kardynał Ratzinger pokazuje tym samym, że traktuje dosłownie księgę Apokalipsy i proroctwa eschatologiczne apostołów Pawła, Jana i Piotra.

Nieznany dotychczas opinii publicznej list ma się ukazać w książce biografa papieża, Elio Guerriero. O sprawie donosi portal PCh24.pl.

Benedykt pisze o relacjach między chrześcijaństwem i judaizmem. Porusza też temat czasów ostatecznych.

Emerytowany papież stwierdza, że dialog z judaizmem „nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach. Ta jedność jest kwestią Boga u końca czasów”.

Ratzinger przywołuje stwierdzenia apostoła Pawła, że „Izrael będzie zbawiony” oraz z Apokalipsy o zbawionych 12 pokoleniach Izraela. Podkreśla, że nadzieja na tę jedność zachowana jest „dla Boga na końcu czasów”.

Pastor Paweł Chojecki podkreśla, że twierdzenia Benedykta o końcu czasów są kontynuacją myśli abpa Fultona Sheena, który w 1949 r. w książce “Marksizm, Komunizm i sumienie Zachodu” również pisał o czasach ostatecznych.

„Fałszywy Kościół będzie doczesny, ekumeniczny, globalny. Będzie luźną federacją kościołów i religii, tworzących swoisty rodzaj światowego stowarzyszenia. Światowego parlamentu kościołów. Zostanie wyzuty z wszelkiej Boskiej zawartości, będzie mistycznym ciałem antychrysta. Mistyczne Ciało na ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i będzie on fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów” – pisał Fulton Sheen.

Pastor Paweł Chojecki odniósł się do słów arcybiskupa Shena w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd NA ŻYWO:

“To jest odniesienie wprost do księgi Apokalipsy. Księga Apokalipsy przez tych dwóch wysokich hierarchów katolickich jest odczytywana dosłownie – że będzie antychryst, że przyjdzie światowy odstępczy kościół – o czym mówi 17. rozdział Apokalipsy. Bardzo ciekawe zdanie arcybiskupa Fultona Sheena: Mistyczne Ciało na ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i będzie on fałszywym prorokiem – to jest postać właśnie z Apokalipsy. Arcybiskup Sheen nie mówi o kimś symbolicznym czy historycznym, ale o kimś z przyszłości, kto nadejdzie. I tu najciekawsze zdanie: Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów. To już się dzieje!”

Również Benedykt XVI ostrzegał katolików tuż przed swoim odejściem na emeryturę. Na Twitterze pisał wtedy, m.in.:

“Wiele fałszywych bożków pojawia się dzisiaj. Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd.”

oraz “Obyście zawsze doświadczali radości, która płynie z umieszczenia Chrystusa w centrum waszego życia”.

“W momencie abdykacji, kiedy my pisaliśmy o tym, że właśnie papież Benedykt XVI zwraca uwagę na Chrystusa: «Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd» – to są słowa Benedykta XVI i jego ostatni tweet to: Trzymajcie się Chrystusa. Czyli będą Was próbować odciągnąć od Chrystusa. I zobaczcie, już ten zdrajca Judasz prowadzi Was prosto do Mahometa! To zapowiedział Wasz papież Benedykt – będą chcieć Was odciągnąć od Chrystusa! Macie fałszywego proroka, macie Judasza, który właśnie to robi. I co? I jajco! Nikt nic nie robi w kościele katolickim” – komentuje pastor Paweł Chojecki w Telewizji Idź Pod Prąd.

WIĘCEJ W TELEWIZJI IDŹ POD PRĄD:

Zobacz archiwalny numer magazynu Idź Pod Prąd