Ministerstwo Obrony Narodowej zmienia wytyczne w sprawie wychowania żołnierzy. Z decyzji o dyscyplinie wojskowej usunięto wartości chrześcijańskie i zasady żołnierzy niezłomnych, które zostały wpisane za czasów ministra Antoniego Macierewicza.

Według wydanych w kwietniu przez ministra Mariusza Błaszczaka „Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2019-2020” dowódcy mają:

“ukierunkować działalność dyscyplinarną na kształtowanie odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązujących do wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, historii wojskowości zgodnie z historycznymi tradycjami oręża polskiego”.

Za ministra Macierewicza odpowiedni punkt brzmiał:

“ukierunkować działalność wychowawczą na kształtowaniu odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązującą do chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, zasad żołnierzy niezłomnych, zgodnie z tradycjami oręża polskiego «Bóg, Honor, Ojczyzna»”.