A statement of the Idz Pod Prad TV concerning false accusations of antisemitism and islamophobia

We would like to inform that Idz Pod Prad TV, which is owned by the protestant New Covenant Church in Lublin, is free from antisemitism, islamophobia or racism. In the clubs we organize, both in Poland and other countries in all over the world, there are people of different faiths and nationalities. Our club members include Jews, Muslims, Orthodox Christians, Greek Catholics, atheists, Hindus, Catholics and Protestants. It was the London Idz Pod Prad club that found the grave of August Agbola O’Brown, code name Ali, the only black insurgent in the Warsaw Uprising in 1944. The finding of the grave in Hampstead Cemetery was widely reported in the media.

Idź Pod Prąd TV club made amazing discovery on Hampstead Cemetary

http://telewizjarepublika.pl/sensacyjne-odkrycie-w-londynie-to-jedyny-czarnoskory-uczestnik-powstania-warszawskiego%2c56933.html

http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/odkryto-grob-augusta-agbola-obrowna-w-londynie-walczyl-w-powstaniu-warszawskim/tb83nv8

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22710306,odnaleziono-grob-alegom-jedynego-czarnoskorego-powstanca.html

https://www.wprost.pl/kraj/10087656/odnaleziono-grob-jedynego-czarnoskorego-uczestnika-powstania-warszawskiego.html

We hope that the latest lies about us (spread in e.g. BBC and The Guardian) are the result of using untrustworthy sources or even fake news. We would also like to mention that we do not cooperate with any fascist organisations. The document you were so kind to present, seemingly proving otherwise, had been signed by a person without our authorisation.

We would like to ask you to publicly correct the mendacious information about us and not repeat it in the future.

Yours faithfully,
Pastor Pawel Chojecki
Editor-in-chief, Idz Pod Prad TV

——————————–

Ze względu na nieprawdziwe informacji o Telewizji Idź Pod Prąd, w niektórych brytyjskich mediach m.in. w BBC i The Guardian, wydaliśmy oświadczenie. Zachęcamy Państwa do rozsyłania oświadczenia do brytyjskich mediów.

Oświadczenie Telewizji Idź Pod Prąd w sprawie fałszywych oskarżeń o antysemityzm i islamofobię

Uprzejmie informujemy, że Telewizja Idź Pod Prąd, będąca własnością protestanckiego Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, jest wolna od antysemityzmu, islamofobii czy rasizmu. W organizowanych przez nas Klubach w Polsce i na całym świecie są ludzie różnych wyznań i narodowości. Mamy wśród swoich członków żydów, muzułmanów, prawosławnych, grekokatolików, ateistów, hinduistów, katolików i protestantów. To właśnie Klub Idź Pod Prąd Londyn wsławił się odnalezieniem na cmentarzu Hampstead grobu Augusta Agbola O’Browna ps. Ali, jedynego czarnoskórego uczestnika Powstania Warszawskiego 1944 roku, o czym szeroko informowały media, także brytyjskie.

Mamy nadzieję, że ostatnie kłamstwa na nasz temat, są spowodowane oparciem się na niewiarygodnych źródłach lub fake-newsach. Jednocześnie nadmieniamy, że nie współpracujemy z żadnymi organizacjami o charakterze faszystowskim czy rasistowskim, a dokument pokazywany przez niektóre redakcje, rzekomo świadczący o takiej współpracy, został podpisany przez człowieka, który nie miał żadnych upoważnień z naszej strony.

Prosimy o sprostowanie opublikowanych kłamliwych informacji na nasz temat i o niepowielanie ich w przyszłości.

Z poważaniem
pastor Paweł Chojecki
Redaktor Naczelny Telewizji Idź Pod Prąd

Idź Pod Prąd TV club made amazing discovery on Hampstead Cemetary

http://telewizjarepublika.pl/sensacyjne-odkrycie-w-londynie-to-jedyny-czarnoskory-uczestnik-powstania-warszawskiego%2c56933.html

http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/odkryto-grob-augusta-agbola-obrowna-w-londynie-walczyl-w-powstaniu-warszawskim/tb83nv8

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22710306,odnaleziono-grob-alegom-jedynego-czarnoskorego-powstanca.html

https://www.wprost.pl/kraj/10087656/odnaleziono-grob-jedynego-czarnoskorego-uczestnika-powstania-warszawskiego.html

We would like to ask you to publicly correct the mendacious information about us and not repeat it in the future.

Yours faithfully,
Pastor Pawel Chojecki
Editor-in-chief, Idz Pod Prad TV