#NiePochodzęOdMałpy

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie konferencję kreacjonistyczną pt. „ODKRYWANIE PRAWDY O POCHODZENIU”, która odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. w Lublinie. Naszym ekspertem będzie profesor Terry Mortenson, specjalista w dziedzinie historii geologii, członek amerykańskiej organizacji kreacjonistycznej Answers in Genesis.

Program trzydniowej konferencji obejmuje osiem wykładów, w których zostaną poruszone zagadnienia takie jak znaczenie debaty kreacjonizm-ewolucjonizm, ocena Darwinowskiej teorii powstawania gatunków, konsekwencje wiary w pochodzenie człowieka od małpy, związek Ewangelii z wiarą w Stworzenie, naukowa wiarygodność twierdzeń Biblii o globalnym potopie, spór o wiek Ziemi, rewizja powszechnie znanych twierdzeń na temat historii dinozaurów oraz krytyka teorii wielkiego wybuchu.

Konferencja odbędzie się w Patriotycznym Centrum Kultury „Idź Pod Prąd”, które jest zlokalizowane w ścisłym centrum Lublina, przy ul. Chopina 4a.

 

Prof. Terry Mortenson ma doktorat (PhD) w dziedzinie historii geologii (uzyskany na Coventry University w Anglii), a także licencjat z matematyki (University of Minnesota) i magisterium z teologii (Trinity Evangelical Divinity School w Chicago). Dorastał w systemie edukacyjnym, w którym przedstawiano teorię ewolucji jako coś bezdyskusyjnie prawdziwego. Podczas pierwszego roku studiów na University of Minnesota i wkrótce po tym jak został chrześcijaninem, zaczął dostrzegać, że idea ewolucji trwającej miliony lat jest fałszywa. Od 2001 r. należy do fundamentalistycznej chrześcijańskiej organizacji apologetycznej Answers in Genesis. Wcześniej przez 26 lat pracował jako misjonarz w Campus Crusade for Christ (głównie w Europie Wschodniej – przez 10 lat jego misja była skupiona na komunistycznej Czechosłowacji). Od końca lat 70. nauczał na temat sporu kreacjonizm-ewolucjonizm w 27 krajach. Wziął również udział w 7 formalnych debatach z uniwersyteckimi profesorami ewolucjonistami w 4 krajach. Odkąd współpracuje z Answers in Genesis, napisał wiele artykułów zarówno popularnonaukowych, jak i technicznych, jest również autorem lub współautorem kilku książek o tematyce apologetycznej.

(+ zobacz wywiad po konferencji)

 

Plan konferencji “Odkrywanie prawdy o pochodzeniu”:

Piątek

17:00 Bufet
18:00 Wykład 1: Stworzenie czy ewolucja – dlaczego to w ogóle ma znaczenie? (cz.1 i cz.2)
20:00 Wykład 2: Powstawanie gatunków – czy Darwin miał rację?

Sobota

9:30 Śniadanie
10:30 Wykład 3: Sześciodniowe stworzenie czy miliony lat?
12:30 Wykład 4: Miliony lat – skąd ten pomysł?
14:00 Obiad
16:00 Prezentacja polskiej husarii
17:00 Wykład 5: Potop Noego spuszcza w kanał ideę milionów lat
19:00 Kolacja
20:00 Wykład 6: Małpoludy czy Adam – jak to się ma do ewangelii?

Niedziela

10:00 Śniadanie
11:00 Wykład 7: Dinozaury – czy wyprano ci mózg?
13:00 Spotkanie kościoła
15:00 Obiad
16:30 Wykład 8: Wielki Wybuch – wysadzanie mitu w powietrze

 

Streszczenia wykładów:

1. Stworzenie czy ewolucja – dlaczego to w ogóle ma znaczenie?

Wielu dzisiejszych chrześcijan myśli, że kwestia pochodzenia (zwłaszcza sprawa wieku Ziemi) jest mało ważnym pobocznym tematem, który może odciągać nas od skupiania się na Chrystusie i ewangelii, oraz że możemy w tej sprawie po prostu „zgodzić się na brak zgody”. Ale czy takie myślenie jest właściwe? Prof. Mortenson przedstawia niektóre biblijne, teologiczne i naukowe powody, by uważać, że ta kwestia jest niezwykle ważna dla każdego chrześcijanina, ponieważ ostatecznie stawką jest autorytet Pisma Świętego i ewangelia.

2. Powstawanie gatunków – czy Darwin miał rację?

W wykładzie zostanie przedstawiona część przytłaczających świadectw naukowych z dziedziny biologii i paleontologii na rzecz tego, że teoria Darwina jest fałszywa. Prof. Mortenson pokazuje, że ewolucjoniści posługiwali się wprowadzającymi w błąd argumentami, starając się przekonać nas, że skamieniałości, działanie doboru naturalnego i występowanie mutacji stanowią świadectwo dowodzące prawdziwości teorii ewolucji. W rzeczywistości dane naukowe bardzo dobrze pasują do biblijnego ujęcia, według którego to Bóg w sposób nadprzyrodzony stworzył odrębne „rodzaje” roślin i zwierząt (wyposażając je w informację genetyczną, która pozwala na zmienność w ramach każdego rodzaju, ale nie daje możliwości zmiany jednego rodzaju w inny). Wykład kończy się wskazaniem, jakie ta kwestia ma znaczenie dla naszego codziennego życia.

3. Sześciodniowe stworzenie czy miliony lat?

Od dwustu lat chrześcijanom wmawia się, że Biblia nie wypowiada się jasno na temat długości dni stworzenia oraz wieku Ziemi. W tym wykładzie Prof. Mortenson przedstawi biblijne argumenty na rzecz kreacjonizmu młodej Ziemi, a następnie zajmie się niektórymi zarzutami, które przeciwko temu stanowisku podnoszą laicy, pastorzy i bibliści. Wśród omawianych zarzutów znajdą się m.in. twierdzenia, że treść pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju nie jest narracją historyczną, którą należy traktować dosłownie, że w szóstym dniu zbyt wiele się działo, by mógł on trwać 24 godziny, że dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zawierają sprzeczne ze sobą opisy stworzenia oraz że Biblia nie jest podręcznikiem naukowym. Uważne badanie tych i innych zarzutów z otwartą Biblią w ręku umocni Cię w trwaniu przy prawdzie Księgi Rodzaju.

4. Miliony lat – skąd ten pomysł?

Aby dobrze zrozumieć, co jest nie tak z wiarą w miliony lat, musimy cofnąć się do początku XIX wieku i zbadać, jaka jest geneza tej idei. Ten wyjątkowy i bardzo ciekawy wykład jest oparty na pracy doktorskiej Prof. Mortensona. Zostanie tu jasno pokazane, że idea milionów lat nie pojawiła się w efekcie badania skał i skamieniałości i pozwolenia, by „mówiły same za siebie”, lecz wywodzi się ona z antybiblijnych światopoglądów (czy założeń filozoficznych), które nałożono na świadectwo geologiczne. W wykładzie będzie mowa o najważniejszych ludziach, którzy przyczynili się do rozwinięcia idei milionów lat, o różnych odpowiedziach chrześcijan na tę ideę oraz o konsekwencjach pójścia kościołów na kompromis w tej sprawie. Wykład ten dostarcza ciekawych materiałów do rozważań również dla tych słuchaczy, którzy nie są chrześcijanami.

5. Potop Noego spuszcza w kanał ideę milionów lat

W tym wykładzie najpierw zostaną przedstawione niektóre biblijne argumenty na rzecz tego, że Potop Noego był historycznym, unikatowym, katastroficznym potopem o zasięgu globalnym. Następnie Prof. Mortenson omówi niektóre świadectwa – z dziedziny geologii i badania skamieniałości – potwierdzające, że to wydarzenie miało miejsce. Zostanie tu także pokazane, że idea milionów lat nie wywodzi się z badania skał i skamieniałości, ale z antybiblijnych światopoglądów i przyjęcia ich założeń w interpretacji świadectwa geologicznego. Wykład obejmuje także krótkie (i zrozumiałe dla osób niemających specjalistycznej wiedzy) rozważenie problemu, dlaczego chrześcijanie nie powinni uznawać wieku milionów lat określanego metodami datowania radiometrycznego.

6. Małpoludy czy Adam – jak to się ma do ewangelii?

Ewolucjoniści ciężko pracują nad tym, by przekonać nas, że ludzie wyewoluowali od małpopodobnych istot, a coraz więcej teologów i przywódców chrześcijańskich daje temu wiarę. Niektórzy z tych przywódców nauczają później w swoich kościołach, że nigdy nie było dosłownie rozumianego Adama i Upadku oraz że kwestia ta nie ma znaczenia dla prawdy ewangelii. Posługując się zarówno świadectwami naukowymi, jak i Biblią, Prof. Mortenson pokazuje, jak oszukańcza jest teoria o ewolucji człowieka i uwidacznia straszne konsekwencje, jakie w odniesieniu do rasizmu, moralności i ewangelii niesie zaprzeczanie dosłowności prawd objawionych w Księdze Rodzaju.

7. Dinozaury – czy wyprano ci mózg?

Ten popularnonaukowy wykład pokazuje słuchaczom, że ewolucjoniści tak naprawdę nie wiedzą, jak powstały dinozaury i jak wyginęły ani nie mają żadnych świadectw, które potwierdzałyby, że z gadów tych wyewoluowały ptaki. To Biblia daje nam prawdę, dzięki której możemy wiedzieć, jak i kiedy dinozaury zostały stworzone, a także dlaczego w pokładach skalnych znajdujemy ich skamieniałe kości. Wykład pokazuje również, jaki związek mają dinozaury z ewangelią. Prezentacja zawiera wiele ilustracji, które pomogą zarówno dzieciom, jak i dorosłym rozpoznać przykłady ewolucjonistycznego prania mózgu w tym temacie.

8. Wielki Wybuch – wysadzanie mitu w powietrze

W sposób zrozumiały dla laików i młodzieży Prof. Mortenson przedstawia wiele naukowych i biblijnych powodów, dla których nie musimy zginać kolan przed teorią Wielkiego Wybuchu ani przed żadną inną teorią ewolucji kosmicznej (ani też nie musimy wierzyć w miliardy lat, których wymagają te teorie). Zamiast tego możemy i powinniśmy wierzyć w wyjaśnienie pochodzenia Wszechświata zawarte w Księdze Rodzaju. Nie ma żadnego dobrego sposobu zharmonizowania teorii Wielkiego Wybuchu z tym, co jest napisane w Księdze Rodzaju i innych częściach Biblii.

Polecamy teksty na temat naszej podobnej inicjatywydebaty ewolucjonizm-kreacjonizm z udziałem profesorów z uczelni polskich i brytyjskich – blokowanej kilka lat temu przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.