Przeczytasz tekst w ok. 2 min.

W sobotę na Tajwanie miały miejsce wybory samorządowe połączone z referendum. Dotychczas rządząca antychińska Demokratyczna Partia Postępowa przegrała z prochińskim Kuomintangiem, który zdobył władzę w 15 z 22 miast.

Po wyborach przewodnicząca partii i prezydent Tajwanu Tsai Ing-Wen zrezygnowała z funkcji prezesa.

 

Han Kuo-yu, nowy prochiński burmistrz portowego miasta Kaohsiung, już zapowiedział „pracę nad likwidacją barier między Chinami a Tajwanem”. Przed wyborami twierdził, że wizja niepodległości Tajwanu jest „bardziej przerażającą niż syfilis”.

 

Ma Xiaoguang, rzecznik Biura ds. Tajwanu w Pekinie, powiedział: „Zachęcamy więcej tajwańskich gmin i miast do przyłączenia się do wymiany i współpracy z ich chińskimi odpowiednikami.”

 

Wraz z wyborami odbyły się referenda. Tajwańczycy wypowiedzieli się m.in. na temat legalizacji małżeństw homoseksualnych i zmianie nazwy państwa używanej podczas międzynarodowych imprez sportowych.

Wydarzenia prosto z Tajwanu komentowała w dzisiejszym programie IPP NA ŻYWO redaktor Hanna Shen.

On Saturday, Taiwan had local elections joined with a referendum. The ruling anti-Chinese Democratic Progressive Party lost to a pro-Chinese Kuomintang, which gained power in 15 out of 22 cities.

After the elections, the leader of the party and President of Taiwan Tsai Ing-Wen, has resigned from her functions.

Han Kuo-yu, new pro-Chinese mayor of the port city of Kaohsiung, has already announced “planned works towards the liquidation of barriers between China and Taiwan”. Prior to the elections, he stated that the vision of Taiwan as an independent country is “more frightening than syphilis”.

Ma Xiaoguang, Taiwanese department’s spoke person in Beijing has stated: “We encourage more Taiwanese counties and cities to join in cooperation and exchange with their Chinese counterparts.

Together with the election, Taiwan had a referendum. Some of the topics included legalization of same-sex marriage and the replacement of their country name during international sporting events.

Editor Hanna Shen was commenting on these events straight from Taiwan, during our daily program IPP Live.