Na czwartkowym posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

Kompleksowy program pracy więźniów, opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości przez zespół, którym kieruje Sekretarz Stanu Patryk Jaki, doprowadził już do wzrostu zatrudnienia wśród osób pozbawionych wolności. Według danych Służby Więziennej, zatrudnienie wśród więźniów w tym roku wzrosło o 5,5 tys.  Do użytku oddano dwie hale produkcyjne.  W trakcie realizacji jest rozbudowa i przebudowa już istniejącej hali produkcyjnej w Koszalinie oraz budowa hali produkcyjnej w Poznaniu.

Nowa ustawa zwiększa dodatkowo wykaz podmiotów, na rzecz których więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie . Będzie to możliwe na rzecz: samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ sdamorządowy jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu.

Sejm przyjął też ustawę o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej . To pierwsza ustawa modernizacyjna dla Służby Więziennej po 1989 roku. Program ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.