Caritas Polska uruchomiła aplikację mobilną dla obcokrajowców chcących zamieszkać w Polsce. Program o nazwie „Pierwsze kroki w Polsce” wskaże im, wykorzystując system geolokalizacji, najkrótszą drogę do celu, poinformuje o tym, jak zalegalizować swój pobyt w kraju, jak działa system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia i jakie prawa mają imigranci na rynku pracy.

Aplikacja będzie dostępna w językach arabskim, rosyjskim, angielskim i polskim.

Program wydano z okazji obchodzonego wczoraj w kościele katolickim Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek po raz kolejny porównał  migrantów do Jezusa, mówiąc, że w migrantach „obecny jest Jezus, często cierpiący, odrzucony i upokorzony”. „Ileż razy w Biblii Pan wzywa nas do przyjęcia imigrantów i cudzoziemców?” – pytał papież Franciszek.

Pastor Paweł Chojecki zachęca katolików, by odwiedzili swoich proboszczów i poprosili, by księża wskazali im, gdzie w Biblii Jezus wzywa narody do przyjmowania imigrantów, rzekomo wielokrotnie. Wielu osobom łuski spadną z oczu. Papież wbrew badaniom polskiego historyka cywilizacji Feliksa Konecznego twierdzi też, że „spotkanie różnych kultur jest zawsze ubogaceniem dla wszystkich”!