Bułgaria wycofała swoją kandydaturę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym miejsce to przypadnie Polsce, ponieważ Europa Wschodnia miała na lata 2018-2019 tylko dwóch kandydatów. Portal EurActiv podał, że Bułgaria wycofała się z kandydowania na wniosek Stanów Zjednoczonych.
Rada Bezpieczeństwa ONZ co roku wybiera pięć krajów, które zostają niestałymi członkami Rady na okres dwóch lat. Określona liczba miejsc jest zarezerwowana dla każdej z pięciu regionalnych grup państw członkowskich.
Polska pięciokrotnie była członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, w sumie przez 9 lat.