Kanadyjska niższa izba parlamentu jednogłośnie przyjęła umowę o wolnym handlu z Ukrainą.
Umowa została podpisana 11 lipca w Kijowie. Daje ukraińskim przedsiębiorcom dostęp do większości kanadyjskiego rynku i otwiera stopniowo rynek ukraiński dla kandyjskich biznesmenów. Po jej wejściu w życie strony spodziewają się rozkwitu handlu między obydwoma krajami, obniżenia cen i poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Ukraina już ratyfikowała umowę. Wejdzie ona w życie 30 dni po ratyfikacji przez władze Kanady.

Przypominamy, że Kanada ma jedno z największych na świecie skupisk emigracji ukraińskiej.