Kowalski & Chojecki komentują NA ŻYWO.
Nadajemy na:
www.idzpodprad.tv

https://twitter.com/PawelChojecki/

Zobacz też:  Kowalski & Chojecki na żywo, 12.06.2017