Kowalski & Chojecki ODPOWIADAJ? 22.06.2017

Zobacz też:  Żydzi wzorem traktowania wrogów i agentów! Kowalski & Chojecki 08.03.2017