Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza nowe rozwiązania, które w zamierzeniu mają przeciwdziałać korupcji. Jednym z nich jest sygnalista, czyli osoba informująca o korupcji w miejscu pracy.

Taki donosiciel będzie prawnie chroniony przed zwolnieniem lub inną formą odwetu ze strony pracodawcy.

– Chcemy, aby te osoby, które działają z pobudek obywatelskich, które mogą być szczególnie narażone na odwet ze strony swoich pracodawców, były poddane szczególnej ochronie prawnej – wyjaśniał minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Prokurator będzie mógł nadać status specjalny osobie zgłaszającej wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w paragrafach kodeksu karnego mówiących o korupcji, zorganizowanej działalności przestępczej, fałszowaniu faktur o dużej wartości, manipulacji przy przetargach czy też nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji.

Sygnalista będzie chroniony przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy na mniej korzystne. Specjalne uprawnienia będą obowiązywać do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania karnego lub jego umorzenia.
Status sygnalisty będzie uchylony, jeśli podane informacje nie umożliwią wszczęcia postępowania.