Początek transmisji o godzinie 17:00

Nadajemy na www.idzpodprad.tv oraz https://www.youtube.com/watch?v=YTfNCH3HX8Y