Negocjatorzy Unii Europejskiej i europarlamentu uzgodnili przepisy otwierające drogę do zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy i Gruzji.
Regulacje ułatwią władzom krajów członkowskich czasowe zawieszenie reżimu bezwizowego w sytuacji dużego napływu nielegalnych migrantów lub wzrostu liczby nieuzasadnionych wniosków o azyl. Było to warunkiem części państw Unii dla wyrażenia ostatecznej zgody na zniesienie wiz dla Ukrainy i Gruzji.
Komisarz Johannes Hahn zaapelował wczoraj do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego o jak najszybsze zatwierdzenie ustalonych przepisów i ostateczną zgodę na zniesienie wiz dla Ukraińców i Gruzinów.