„Wyczerpaliśmy możliwości działania przeciw terrorystom” – stwierdził prokurator generalny Niemiec, Peter Frank, w liście do ministrów sprawiedliwości niemieckich krajów związkowych.
Prokurator ostrzega, że z powodu dużej liczby śledztw i ograniczonego personelu wyczerpał możliwości działania.
„Walka z terroryzmem i zapobieganie zamachom jest zadaniem ogólnopaństwowym, któremu moja placówka ze względu na niewystarczające wsparcie ze strony landów nie jest w stanie dłużej podołać” – napisał Frank i prosi o dodatkową pomoc.
Prokuratura generalna Niemiec prowadzi zbyt wiele spraw związanych z terroryzmem, brakuje już personelu. „Wyczerpaliśmy możliwości działania przeciw terrorystom”.