Niemiecki Kontrwywiad ostrzega, że Bractwo Muzułmańskie poszerza swoje wpływy w Saksonii. Według informacji Urzędu Ochrony Konstytucji Bractwo skupuje nieruchomości w dużych miastach m.in. w Dreźnie, Lipsku, Miśni i Goerlitz przy granicy z Polską. Zakupione budynki mają być zamienione na meczety i miejsca spotkań muzułmanów. 
Prezes urzędu, Gordian Meyer-Plath, stwierdził, że celem bractwa jest wprowadzenie w Niemczech prawa szariatu