Przeczytasz tekst w ok. 4 min.

Polakom wydaje się, że historia napaści Niemiec i Rosji na Polskę w 1939 roku jest wszystkim na świecie dobrze znana. Niestety ostatnie kłamstwa Władimira Putina, który oskarżył Polskę o kolaborację z Hitlerem i antysemityzm, jednocześnie wybielając Rosję w kontekście II wojny światowej – pokazały, że należy przypomnieć światu o bohaterskiej Polsce, o “raju dla Żydów”, naszej tolerancji, Sprawiedliwych, a także o rosyjsko-niemieckich paktach, wspólnej defiladzie zwycięstwa nad Polską i zbrodniach obu totalitaryzmów. Telewizja Idź Pod Prąd wyprodukowała krótkometrażowy dokument w języku angielskim z polskimi napisami. 

Z Żydami łączy Polaków ponad tysiąc lat wspólnej historii. Pierwszy opis państwa polskiego sporządził żydowski kupiec z Tortosy, Ibrahim ibn Jakub. Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Polsce pochodzą z XI wieku. Chronili się tu przed pogromami, które w zachodniej Europie urządzali im uczestnicy wypraw krzyżowych.

W XII wieku zaczęli do Polski napływać wyznawcy religii mojżeszowej wygnani z Rusi Kijowskiej.

Polski król Kazimierz Wielki jest uznany za protektora Żydów. Za jego czasów, w XIV wieku, Królestwo Polskie stało się bezpieczną przystanią przyjmującą Żydów wygnanych z całej Europy – z Niemiec, Anglii, Francji i Węgier.

Przed katolicką kontrreformacją XVII wieku Polska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw! Była domem jednej z najliczniejszych społeczności żydowskich na świecie. Dlatego ludzie nazywali Polskę “rajem dla Żydów” (po łacinie paradisus judaeorum). Szesnastowieczny polski rabin Mojżesz ben Israel Isserles powiedział pamiętne słowa: “Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”. W XVI wieku znaleźli tu schronienie Żydzi wypędzeni z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Austrii i Czech. Na ziemiach Rzeczypospolitej mieszkało około 80% wszystkich Żydów żyjących na świecie. Była ona głównym ośrodkiem ich kultury i sztuki.

Pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru Polski i nasze państwo zniknęło z mapy na 123 lata. Wszyscy zaborcy, a zwłaszcza Rosjanie, zmuszali Żydów, by przenosili się na ziemie polskie.

Niepodległość odzyskaliśmy w 1918 roku, wówczas Polskę zamieszkiwało ponad trzy miliony Żydów, była to jedna z największych diaspor na świecie.

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy, a 17 września tego samego roku przez komunistyczną Rosję. Opuszczone przez sojuszniczą Anglię i Francję polskie wojsko, walcząc w osamotnieniu, zostało pokonane przez dwóch najeźdźców działających w porozumieniu.

Tuż przed atakiem na Polskę, 23 sierpnia 1939 r., Niemcy i Rosja podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow o rozbiorze ziem polskich. Po wspólnej inwazji Niemiec i Rosji Polska została podzielona na dwie części. W polskim wówczas Brześciu nad Bugiem 23 września 1939 roku odbyła się wspólna niemiecko-rosyjska defilada z okazji zwycięstwa nad Polską. W dniu 28 września 1939 roku został podpisany w Moskwie traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR.

Zarówno Wehrmacht, jak i Armia Czerwona dokonały w Polsce we wrześniu 1939 roku wielu zbrodni na jeńcach i ludności cywilnej. Mordowanie, torturowanie i wywożenie Polaków były stałymi elementami polityki okupacyjnej obu totalitarnych państw III Rzeszy i Związku Sowieckiego. W 1940 roku Rosjanie bestialsko zamordowali co najmniej 22 tysiące wziętych do niewoli polskich oficerów, policjantów, nauczycieli, polityków oraz innych członków elity narodu. Część pomordowanych na podstawie decyzji Stalina z 5 marca 1940 r. odnaleziono w roku 1943 w lesie katyńskim. Znaczna część z nich była narodowości żydowskiej. Dopiero w 1993 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przeprosił za tę zbrodnię.

W tym samym czasie na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców była prowadzona „Akcja AB”, której celem była również likwidacja polskiej warstwy przywódczej.

Polacy podczas II wojny światowej powołali do życia największy ruch oporu na świecie – Armię Krajową, która liczyła w najlepszym okresie do 400 tys. członków. W innych państwach Europy okupowanych przez Niemcy powstały kolaborujące z Niemcami oddziały SS. Ale nie w Polsce! W Polsce nie było też kolaborującego z Niemcami rządu. Izraelska Komisja ds. Zbrodni Wojennych szacuje, że zaledwie niecała jedna dziesiąta procenta (0,1%) etnicznych Polaków kolaborowała z Niemcami podczas II wojny.

https://www.facebook.com/idzpodprad/videos/179367389814177/UzpfSTEwMDAwMTQxNjc0MjYzODoyODI1Mjg4NDc3NTI4MzQ5/

Hitlerowskie Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żydowskiego w okupowanej Polsce. Pomimo, że tylko w Polsce za pomoc Żydom obowiązywała kara śmierci z rąk Niemców – to tu powstała jedyna na świecie tajna organizacja ŻEGOTA, stworzona przez polskie państwo podziemne specjalnie, by pomagać Żydom. Polacy uratowali więcej Żydów niż jakikolwiek inny naród na świecie. Uratowaliśmy około 100-150 tys. Żydów. Nawet 1 mln Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom. Wśród osób odznaczonych medalem żydowskiego instytutu Yad Vashem “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” najwięcej jest Polaków.

Podczas II wojny światowej Niemcy zabili ok. 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło ok. 20% ludności przedwojennej Polski. Niemcy zabili ponad 90% polskich Żydów. Największe straty osobowe, jak i materialne w II wojnie światowej poniosła Polska.

Jeśli chodzi o zbrodnie rosyjskie na narodzie polskim, tylko w latach 1939-52 ofiarą komunistycznych represji Józefa Stalina padło 1,8 mln polskich obywateli. Większość z nich została deportowana w głąb Związku Sowieckiego. Z tego 150 tys. straciło życie.

Po II wojnie światowej Polska była pod okupacją rosyjską. Rosyjskie wojska opuściły Polskę dopiero w 1993 roku.

Do dziś nie uzyskaliśmy należnych reparacji wojennych ani od Niemiec, ani od Rosji.

Pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych w komunistycznej Polsce Arthur Bliss Lane przekonał się naocznie, jak podstępna i totalna jest okupacja rosyjska na naszym terenie. Wspomnienia ze swojej misji w Polsce („Widziałem Polskę zdradzoną”, 1948) zakończył zdaniem: „Obowiązek niedopuszczenia do opanowania przez komunistów Francji, Włoch czy jakiegokolwiek innego kraju oraz obowiązek przywrócenia wolności Polsce i innym narodom spoczywa na społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów demokratycznych”.


TUTAJ znajdziesz ten artykuł w języku angielskim.