Instytut Ordo Iuris opublikował raport przedstawiający najpoważniejsze ograniczenia wolności akademickiej w Polsce. Na liście ponad dwudziestu wydarzeń stanowiących ograniczenie wolności na polskich uczelniach w ostatnich latach znalazło się odwołanie przez UMCS w Lublinie debaty “Kreacjoniści kontra ewolucjoniści” organizowanej przez fundację Twój Ruch.

raporcie napisano:

„Jak informowali członkowie fundacji, 6 dni przed wydarzeniem otrzymali pismo od dziekana wydziału, który żądał, aby debata została odwołana. Ich zdaniem uczelnia wycofała się  z powodu zewnętrznych nacisków. Ówczesna rzeczniczka UMCS Magdalena Kozak-Siemińska tłumaczyła z kolei, że władze wydziału nic o planowanym wydarzeniu nie wiedziały.

Niedługo po tym organizatorki debaty i studentki psychologii:

Kornelia Chojecka z fundacji Twój Ruch i prezes Studenckiego Kołą Naukowego Adesse Maria Milcarz udzieliły wywiadów Telewizji Republika i portalowi wpolityce.pl. Chojecka twierdziła, że ma dowody na to, że spotkanie było organizowane w porozumieniu z wydziałem. Z kolei Milcarz powiedziała, że była zmuszana do podpisania niezgodnego z prawdą oświadczenia.

Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego UMCS obie studentki naruszyły statut uczelni narażając na szwank jej dobre imię.

Niemniej finalnie po wysłuchaniu wyjaśnień dziewczyn i zeznań świadków komisja postanowiła odstąpić od wymierzenia kar.”

Wśród opisanych naruszeń wolności najwięcej jest przypadków właśnie z UMCS oraz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Najświeższa opisana historia to sprawa prof Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która została poddana postępowaniu dyscyplinarnemu po tym jak powiedziała, że tradycyjny model rodziny to “mąż, żona, ojciec, matka, dzieci, krewni, powinowaci” oraz, że dzieckiem można nazwać także dziecko w łonie matki. 

Prof. Budzyńska złożyła wypowiedzenie w ramach protestu przeciwko cenzurze na uczelni.

Więcej o sprawie prof. Budzyńskiej w IPP NA ŻYWO: