Wrogów narodu zabijać można i należy – powiedział, w radiu Echo Moskwy, rzecznik patriarchatu moskiewskiego Wsiewołod Czaplin.

A cóż jest złego w likwidacji wewnętrznego wroga? Zabijanie niektórych ludzi jest możliwe i konieczne. Sam Bóg wyraźnie usprawiedliwia, również w przyszłości, likwidację dużej liczby osób dla ratowania innych. Nie w celu karania, ale opamiętania się, zdyscyplinowania. Dla dobra ogółu nieraz jest koniecznością zabicie tych, którzy na to zasługują – mówił przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Czaplin znany jest z ciekawych wypowiedzi, które mogą ujawniać cele polityki Kremla. W zeszłym roku w wywiadzie stwierdził, że Rosja ma prawo bronić się w dowolnych krajach i regionach świata, a w 2014 roku przekonywał, że Rosja jest w stanie „zwyciężyć Amerykę i jej popleczników, a sojusznikami Moskwy w tym starciu mają być Chiny, Ameryka Łacińska i świat islamu.