Minister energii – Krzysztof Tchórzewski zapowiedział rozpoczęcie programu budowy elektrowni w technologii zgazowania węgla. Obiekt miałby powstać na Lubelszczyźnie, przy kopalni węgla kamiennego Bogdanka.

Analizy nad zgazowaniem węgla prowadzi Enea prowadzi już od kilku miesięcy.

Prezes spółki Enea – Mirosław Kowalik poinformował, że analiza technologii gazowania węgla trwa już od kilku miesięcy. Ma ona szereg zalet w stosunku do metody tradycyjnej – wyższą sprawność, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo i wodę, niższą emisję dwutlenku węgla, a także blok w ktorym zachodzi zgazowanie węgla zajmuje mniej miejsca niż tradycyjna jednostka.

Podkreślił też, że zgazowanie węgla jest jedną z najbardziej obiecujących technologii energetycznych w Polsce ze względu na bogate zasoby węgla kamiennego.