Polskie uczelnie spadają w światowym rankingu szkół wyższych.

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski spadły do ostatniej setki rankingu szanghajskiego – listy pięciuset najlepszych uczelni na świecie. To pierwszy spadek od niemal początku istnienia rankingu. Od ponad dekady obie uczelnie zajmowały miejsca w czwartej setce zestawienia.

Tylko te dwie polskie uczelnie w ogóle dostały się do rankingu. Pierwsze trzy miejsca zajmują uczelnie amerykańskie – Harvard, Stanfrod i Uniwersytet Kalifornii z Berkeley.

W rankingu brane są pod uwagę: liczba absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba najczęściej cytowanych naukowców, liczba publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań. Uwzględniony jest też stosunek wielkości osiągnięć do wielkości uczelni.