Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie miał wystąpić z wnioskiem o areszt  wobec Michaela K.
Michael K. przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. W 1944 roku był on dowódcą Ukraińskiego Legionu Samoobrony, który podlegał SS. Miał wydać rozkaz zamordowania mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin.

Prokuratura ma wystąpić do amerykańskich organów wymiaru sprawiedliwości o wydanie mężczyzny stronie polskiej.