Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, w którym polecił wszystkim resortom i agencjom rządu federalnego dokonanie dokładnego przeglądu wykonywanych zadań, aby zredukować biurokrację, wykluczyć powielanie tych samych zadań przez różne resorty, rozwiązać niepotrzebne agencje, a także odejść od archaicznych metod zarządzania i zlikwidować przerosty kadrowe.
– Miliardy dolarów są marnowane na działania nieprzynoszące żadnych efektów – zaznaczył prezydent.

Jest to spełnienie obietnicy wyborczej Donalda Trumpa, który zapowiedział „osuszenie bagna”.

Rozporządzenie wiąże się też z programem cięć budżetowych. W czwartek Trump zaprezentuje  projekt budżetu rządu federalnego na kolejny rok. Budżet Trumpa – zdaniem ekspertów, którzy zapoznali się z końcowym projektem – przewiduje największą od II wojny światowej redukcję aparatu urzędniczego. Oprócz zwiększenia wydatków na obronę budżet zakłada duże cięcia wydatków w innych sferach.