Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że Polska może nie osiągnąć wymaganego przez UE udziału źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii.

Dyrektywa Unii Europejskiej zobowiązuje Polskę do zapewnienia 15 proc. udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2020 roku.

Obecnie udział źródeł odnawialnych wynosi około 11% i jest najniższy od 2013 roku.

Znacząco spada liczba wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach OZE, czyli z alternatywnych źródeł energii. W 2016 r. złożono o 60% mniej takich wniosków niż w 2015 roku. Dużo inwestorów, którzy nawet otrzymywali takie koncesje, rezygnowało z inwestycji. Ponad 75 proc. inwestycji zaplanowanych na I półrocze 2017 roku nie zostało zrealizowanych.

NIK uważa, że Polska nie osiągnie wymaganego celu i będzie musiała kupić energię ze źródeł odnawialnych od innych krajów, prawdopodobnie z Niemiec. Może to kosztować Polskę nawet 8 miliardów złotych.