Tylko zniesienie nierówności przyniesie światu pokój – powiedział papież w wystąpieniu podczas międzynarodowej konferencji z okazji 50-lecia encykliki społecznej “Populorum progressio”.

Wydarzenie zorganizowała Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.

Papież Franciszek podkreślał potrzebę “integracji różnych ludów Ziemi”.
– Obowiązek solidarności obliguje nas do poszukiwania sprawiedliwych sposobów dzielenia się, aby nie było dramatycznego podziału na tych, którzy mają za dużo i tych, którzy nie mają nic; na tych, którzy odrzucają i tych, którzy są odrzucani. […] Tylko droga integracji między narodami zapewni ludzkości przyszłość w duchu pokoju i nadziei. […] Integracja musi obejmować różne dziedziny: gospodarkę, finanse, pracę, kulturę, życie rodzinne, religię jako nieodłączne elementy rozwoju ludzkiego.