Parlament Europejski podjął wczoraj decyzję o zliberalizowaniu polityki wizowej wobec Ukrainy.

Ruch bezwizowy będzie możliwy w celach turystycznych lub biznesowych. Ukraińcy będą mogli przebywać bez wizy na terenie Unii maksymalnie 90 dni. Przerwa przed następnym przyjazdem będzie musiała trwać kolejne 90 dni. Warunkiem wjazdu będzie paszport biometryczny i posiadanie odpowiedniej ilości gotówki.

Obywatele Ukrainy nadal nie wjadą bez wizy na teren Wielkiej Brytanii i Irlandii. Będą mogli za to wjechać na teren krajów należących do strefy Schengen, które nie są członkami Unii, czyli doNorwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii.

Decyzja Parlamentu Europejskiego musi być jeszcze zatwierdzona przez Komitet Stałych Przedstawicieli krajów członkowskich i Komisję Europejską.