Litwa od wybuchu wojny na Ukrainie aktywnie przygotowuje mieszkańców kraju do obrony cywilnej.

Litewski Związek Strzelców przygotowuje ochotników do walki partyzanckiej. W ciągu dwóch lat liczba członków tej paramilitarnej organizacji wzrosła z 7  do 11 tysięcy. Ich zadaniem będzie wspieranie wojska. Związek szkoli ochotników w obserwacji wrogich jednostek, pozyskiwaniu i przekazywaniu informacji, organizowaniu pomocy cywilom. Odbywają się m.in.  kursy przetrwania w trudnych warunkach, samoobrony, strzelania, czytania map.

Wśród członków Związku Strzelców jest także kilku litewskich posłów.

W 2015 Litwa przywróciła obowiązkową służbę wojskową. Planowane jest przywrócenie w szkołach lekcji przysposobienia obronnego.