Minister Spraw Wewnętrznych Czech Milan Chovanec chce wpisania do konstytucji prawa, które pozwoli każdemu posiadaczowi pozwolenia na broń użyć jej wobec sprawców ataku terrorystycznego.

Obecnie ponad 300 tysięcy Czechów posiada pozwolenie na broń. Prawo pozwala na użycie jej w bezpośredniej obronie życia lub własności pod warunkiem, że będzie to środek adekwatny do zagrożenia. Minister chce rozszerzenia prawa do użycia broni o obronę porządku, bezpieczeństwa i terytorialnej integralności Czech, na przykład w razie ataku terrorystycznego. Szef MSW uważa, że pomimo ścisłych środków bezpieczeństwa policja nie zawsze jest w stanie zareagować odpowiednio szybko i skutecznie. Szybka reakcja ze strony obywateli może uratować wiele ludzkich żyć
Minister Chovanec chce przyjęcia poprawki przed wyborami parlamentarnymi w październiku.