Sejm Litwy zaapelował o odbudowę stosunków z Polską.
W przyjętej rezolucji o wzmacnianiu dyplomacji parlamentarnej apeluje się o m.in. o odbudowanie z Polską współpracy parlamentarnej, która „jest szczególnie ważna, jeżeli chodzi o koordynowanie stanowisk w kwestiach bezpieczeństwa w regionie, jak też w kontekście znoszenia zadawnionych przeszkód na drodze do poprawy stosunków dwustronnych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu”.

W rezolucji litewscy posłowie zaproponowali również wzmacnianie współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego i zadeklarowali poparcie dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.
Zwrócili także uwagę na się konieczność wzmacniania bezpośrednich kontaktów z Kongresem Stanów Zjednoczonych.
Litwa rozumie potrzebę Jagiellonii!! – skomentował na Twitterze pastor Paweł Chojecki.