Komisja dokonała przeglądu stosunków z Chinami i opublikowała listę 10 działań, które proponuje w relacjach z tym krajem. W komunikacie zapisano, że „UE powinna pogłębiać swoją relację z Chinami, aby propagować wspólne interesy o wymiarze światowym”.

Wiceprzewodnicząca Komisji i Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała:

Chiny są strategicznym partnerem Unii Europejskiej. Prowadzimy ścisłą dwustronną i wielostronną współpracę w sprawach, w których mamy wspólne interesy – począwszy od handlu i łączności, aż po Wspólny kompleksowy plan działania dotyczący Iranu oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jesteśmy gotowi podtrzymywać silne zaangażowanie także w przypadku odmiennych lub wręcz konkurencyjnych strategii politycznych. Taki jest cel 10 działań, które proponujemy z myślą o zacieśnieniu relacji z Chinami, w duchu wzajemnego szacunku.

Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących wszystkich trzech filarów ONZ: praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.

Drugim punktem jest walka ze zmianą klimatu. UE wzywa Chiny do rozpoczęcia ograniczania emisji CO2 zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Unia miałaby pogłębić współpracę w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, wykorzystując doświadczenie ze współpracy w sprawie Iranu.

Komisja deklaruje też, że UE będzie współpracować z Chinami na rzecz wdrożenia strategii UE dotyczącej łączenia Europy i Azji, co zagwarantuje przestrzeganie tych samych reguł przez wszystkie strony.

Ponadto Unia miałaby zawrzeć z Chinami umowy dotyczące inwestycji, oznaczeń geograficznych i bezpieczeństwa lotniczego, a także ustalić zasady udziału zagranicznych przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych.

Komisja zastrzega też, że UE musi przyjąć wspólne podejście dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w celu ochrony krytycznej infrastruktury cyfrowej przed potencjalnymi poważnymi zagrożeniami.

Projekt ma być dyskutowany w poniedziałek na posiedzeniu Rady do spraw Zagranicznych.