Chiny protestują przeciwko strategii bezpieczeństwa narodowego USA

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying powiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone powinny „porzucić pojęcia związane z zimnowojenną mentalnością”. Słowa te były reakcją na opublikowany w poniedziałek 56-stronicowy dokument stanowiący strategię bezpieczeństwa narodowego USA. Napisano w nim m.in. że Rosja i Chiny próbowały „zakwestionować amerykańską potęgę, wpływy i interesy” oraz „osłabić amerykańskie bezpieczeństwo i dobrobyt”. W dokumencie podkreślono też znaczenie broni jądrowej.

Hua stwierdziła, że „współpraca to jedyne słuszne rozwiązanie dla Chin oraz USA”. Rząd amerykański został wezwany do tego, by „przestał celowo zniekształcać strategiczne intencje Chin i porzucił przestarzałe idee zimnowojennej mentalności i gry o sumie zerowej”.

Hua Chunying powiedziała również: „Chińczycy są pełni zaufania do ścieżki socjalizmu z chińskimi cechami własnego wyboru. (…) Żaden kraj nie może powstrzymać Chińczyków od niezmiennego podążania drogą socjalizmu z chińskimi cechami i czerpaniem większych osiągnięć.

Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone będą w stanie sprostać trendom czasów i woli ludzi, patrzeć na świat i stosunki chińsko-amerykańskie z odpowiedniej perspektywy, uhonorować zobowiązania i połączyć siły z Chinami, aby utrzymać solidny i stały wzrost w relacjach Chin i USA. To jest właściwy wybór, który służy interesom naszych narodów, a także ludzi na całym świecie.”

Hua Chunying wypowiedziała się też na temat Tajwanu w kontekście relacji chińsko-amerykańskich. Stwierdziła, że „stanowisko rządu chińskiego w sprawie Tajwanu jest spójne i jednoznaczne.” Strona amerykańska została wezwana do przestrzegania zasady jednych Chin i właściwego obchodzenia się z kwestiami dotyczącymi Tajwanu, unikając w ten sposób zakłócenia ogólnego obrazu współpracy chińsko-amerykańskiej.