Polscy policjanci z chińskimi komunistami

Delegacja polskiej Policji na zaproszenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczyła w „3 Międzynarodowym Forum Współpracy Organów Ścigania na temat Bezpiecznego Korytarza Nowego Euroazjatyckiego Mostu Lądowego”.

Forum odbyło się w dniach 11-12 grudnia w mieście Lianyungang.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele organów ścigania z 34 krajów oraz trzech organizacji międzynarodowych (w tym Interpolu), jak też przedstawiciele przemysłu związanego z bezpieczeństwem i środowiska akademickie.

Przedstawiciele polskiej delegacji zaprezentowali polskie doświadczenia dotyczące prowadzenia międzynarodowej współpracy policyjnej, kwestie związane z rozwojem sieci oficerów łącznikowych polskiej policji, czy związane z aktualnym zaangażowaniem Polski w policyjne misje pokojowe. Uczestniczyli też w panelu poświęconym wzmacnianiu współpracy w dziedzinie szkolnictwa policyjnego.

W trakcie Forum przedstawiono propozycję utworzenia platformy współpracy pt.: ”Stowarzyszenie Akademii Policyjnych Forum Lianyungang”. Przedstawiciele Stowarzyszenia mają się spotykać na corocznych konferencjach. Ponadto w ramach platformy organizowane będą wizyty przedstawicieli policyjnych środowisk akademickich, programy wymiany studentów, seminaria, czy publikowane czasopisma naukowe.

Na marginesie Forum zorganizowano również wystawę Expo, w ramach której zaprezentowano wyposażenie i sprzęt wykorzystywane przez chińskie służby egzekwowania prawa w poszczególnych regionach kraju.

W składzie polskiej delegacji byli: nadkom. Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, mł. insp. Piotr Nepelski – Dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podinsp. Dariusz Skowronek – radca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.