Produkcja ropy w Chinach drastycznie spada. W ubiegłym roku krajowe wydobycie zmniejszyło się o 7%. To największy spadek od 1990 roku. Spadające wydobycie może uzależnić Pekin od importu z zagranicy. Przez najbliższe pięć lat import ropy ma wzrosnąć o niemal 20%.

Komunistyczne państwo szuka zagranicznych  źródeł surowca. W lutym ma podpisać z Iranem kontrakt w sprawie podniesienia wydajności irańskich rafinerii, które wymagają dużych inwestycji po latach sankcji, kóre odcięły je od nowoczesnych technologii