Białoruski Belorusnieft kupił poprzez swoją spółkę córkę Beloil-Polska od irańskiego dostawcy 80 tys. ton ropy.

W przyszłym tygodniu ma rozpocząć się załadunek tankowców. Surowiec trafi dorgą morską do portów na Morzu Czarnym lub na Bałtyku, a stamtąd koleją na Białoruś.

Białoruś jest w konflikcie z Rosją dotyczącym cen gazu, w wyniku którego Rosja zmniejszyła też dostawy ropy naftowej, dlatego Mińsk poszukuje alternatywnych źródeł czarnego surowca.

Jeszcze w zeszłym roku Aleksander Łukaszenko mówił, że prowadzone są rozmowy z Iranem o dostawach ropy. Twierdził, że Teheran jest skłonny obniżyć cenę surowca.