Wywiad z prof. R. Albertem Mohlerem – rektorem The Southern Baptist Theological Seminary – największego, ewangelikalnego seminarium na świecie.

Interview with Dr. R. Albert Mohler – president of The Southern Baptist Theological Seminary, the largest evangelical seminary in the world.

 

 

Wywiad z prof. R. Albertem Mohlerem – rektorem The Southern Baptist Theological Seminary – największego, ewangelikalnego seminarium na świecie.

Interview with Dr. R. Albert Mohler – president of The Southern Baptist Theological Seminary, the largest evangelical seminary in the world.

Zobacz też:  GENESIS 3D: Kinowy film o stworzeniu! Ralph Strean, reżyser/Film about creation! Director for IPP TV