Kowalski & Chojecki ODPOWIADAJ? 12.06.2017

Zobacz też:  01.12.2016 KOWALSKI & CHOJECKI KOMENTUJĄ: PRAWOSŁAWNI, ZERWIJCIE Z SZATAŃSKIM IMPERIUM ZŁA!