Stany Zjednoczone mogą zablokować udzielanie informacji wywiadowczych krajom, które będą używać sprzętu z komunistycznych Chin w sieci 5G.

Republikański senator Tom Cotton złożył w Kongresie projekt ustawy, która ma zakazać amerykańskim władzom dzielenia się wiedzą wywiadowczą z państwami, które będą używać sprzętu Huawei w krajowych sieciach 5G. 

Senator stwierdził, że Stany Zjednoczone nie powinny dzielić się informacjami z krajami, które pozwalają swobodnie działać wywiadowczemu ramieniu Komunistycznej Partii Chin w swoich granicach.

– Nalegam, aby nasi sojusznicy na całym świecie starannie rozważyli konsekwencje współpracy z Huawei dla ich narodowego interesu – powiedział Cotton.

Taka decyzja Stanów Zjednoczonych mogłaby mieć poważne konsekwencje także dla Polski. Co prawda, we wrześniu USA i Polska podpisały porozumienie o współpracy w 5G, ale Huawei ciągle dąży do udziału w budowie 5G w Polsce.

W porozumieniu z USA zapisano warunki dla firm, jakie mogą budować sieć w Polsce. Dokładne zastosowanie tych warunków wykluczyłoby chińskie firmy, jednak polski rząd do tej pory nie wskazał Huawei jako niedopuszczonej do budowy sieci 5G, a polskie firmy telekomunikacyjne prowadzą już w kilku miastach testy nowej sieci z wykorzystaniem urządzeń Huawei.