Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

W środę i czwartek Watykan odwiedziła delegacja Światowej Ligi Muzułmańskiej z jej sekretarzem generalnym Muhammadem al-Issą . Zostali przyjęci przez papieża Franciszka, a potem rozmawiali
w Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Po rozmowach wydano oświadczenie, które stwierdza, że “w toku serdecznego spotkania przewodniczącego Rady kard. Jeana-Louisa Taurana ze wspomnianymi gośćmi podkreślono, że: religia i przemoc są nie do pogodzenia; religie mają w sobie zasoby moralne, zdolne do przyczyniania się do braterstwa i pokoju, a zjawisko fundamentalizmu, zwłaszcza religijnego, budzi niepokój i potrzebuje wspólnego wysiłku, aby mu się przeciwstawić”.

Ponadto strony stwierdziły, że są sytuacje “gdy wolność sumienia i religii nie są w pełni przestrzegane i chronione, stąd istnieje pilna potrzeba uzdrowienia ich, odnawiając «dyskurs religijny» oraz przeglądając na nowo teksty kościelne”.

Podczas spotkania uzgodniono powołanie wkrótce wspólnego stałego komitetu.