UNESCO jest agendą ONZ zajmującą się sprawami edukacji, kultury i nauki. W czerwcu ogłosiła rejon Hebronu Miejscem Palestyńskiego Dziedzictwa Światowego.

Departament Stanu USA w komunikacie napisał:

– Ta decyzja nie była łatwa. Odzwierciedla ona zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych opieszałością w przeprowadzeniu fundamentalnej reformy tej organizacji oraz kontynuacją antyizraelskich uprzedzeń w ramach UNESCO.

Stany Zjednoczone przyjmą rolę stałego obserwatora przy UNESCO. Decyzja wejdzie w życie z końcem 2018 roku.