Misja USA przy ONZ oznajmiła, że tzw. Deklaracja Nowojorska zawiera wiele dyspozycji, które są sprzeczne z amerykańską polityką w sprawie imigracji i uchodźców.

Ambasador Nikki Haley powiedziała, że “decyzje w sprawie polityk imigracyjnych muszą być zawsze podejmowane przez Amerykanów i wyłącznie przez Amerykanów”.

Deklaracja Nowojorska ma wzmocnić międzynarodowe starania o poprawę losu uchodźców i imigrantów. Na podstawie tej deklaracji wysoki komisarz ds. uchodźców został uprawniony do zaproponowania w 2018 roku Paktu na rzecz migrantów i uchodźców.