Jak podaje Ministerstwo Obrony Słowacji, coraz mniej jest chętnych do zawodowej służby wojskowej. Brakuje wykwalifikowanych żołnierzy i oficerów.

Słowacka armia zawodowa ma z założenia liczyć 16 tys. żołnierzy. Obecnie jej liczebność wynosi niewiele ponad 12 tysięcy.
Zawód żołnierski nie cieszy się popularnością m. in. ze względu na niski żołd. Wynagrodzenia w sektorze prywatnym są bardziej pociągające.

Kryzys przeżywają też szkoły oficerskie. W roku 2016 więcej żołnierzy i oficerów zwolniono ze służby niż przyjęto do szkół.

Ministerstwo Obrony Słowacji zapowiada modernizację sił zbrojnych oraz podniesienie wynagrodzeń dla zawodowych żołnierzy i oficerów.