Сотрудники правоохранительных органов дежурят в аэропорту "Домодедово", где после взрыва усилены меры безопасности.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała w piątek w Moskwie historyka polskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Henryka Głębockiego. Rosjanie nakazali polskiemu uczonemu opuszczenie Rosji w ciągu 24 godzin. Nie wskazano powodu takiej decyzji. Doktor Głębocki jest już w Krakowie.

Jak pisze na swojej stronie internetowej IPN, Henryk Głębocki prowadził w Rosji badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w XIX-XX w. Wygłosił również na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sankt-Petersburgu dwa wykłady otwarte, poświęcone losom Polaków oraz rocznicy „operacji polskiej” NKWD w ramach Wielkiego Terroru w ZSRS 1937–1938.