Były premier Katalonii Carles Puidgemont oraz jego czterech współpracownicy zostali wczoraj aresztowani, gdy zgłosili się na policję w Belgii.
W piątek sąd madrycki wydał Europejski Nakaz Aresztowania, w którym zarzuca politykom rebelię i działalność wywrotową, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych.

Zatrzymani politycy byli przesłuchiwani przez dziesięć godzin. Sędzia zdecydował o ich warunkowym zwolnieniu. Puidgdemont i jego współpracownicy, oczekując na orzeczenie sądu dotyczące wykonania nakazu aresztowania, nie mogą opuszczać Belgii i muszą przebywać pod stałym adresem. Decyzja o dalszym postępowaniu zostanie wydana w ciągu piętnastu dni.